skip to Main Content
+421 905 403 967 info@idealhouse.sk
Webros S.r.o.

Webros s.r.o.

Webros s.r.o. je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť. Úspešne pôsobí na trhu práce už viac ako 2 roky. Spoločnosť bola založená s cieľom rozšíriť pôsobenie do všetkých pracovných oblastí nielen na území Slovenskej a Českej Republiky, ale s víziou expandovať svoje pôsobenie taktiež do ďalších krajín Európskej únie, najmä Holandska a Belgicka. Predmetom činnosti je nábor kvalifikovaných pracovníkov (SZČO) pre zahraničnú a domácu sieť klientov.

Back To Top