skip to Main Content
+421 905 403 967 info@idealhouse.sk
METALCLEAN, S.r.o.

METALCLEAN, s.r.o.

Spoločnosť Metalclean,s.r.o. založená v roku 2007, sa zaoberá poskytovaním elektromontážnych, montážnych, zámočníckych, zváračských a potrubárskych prác na území Slovenskej republiky. Svoje pôsobenie rozšírila aj do oblasti stavebníctva, zabezpečovaním lešenárskych prác. Naša spoločnosť pôsobí v oblastiach montáže v potravinárskom, papierenskom a farmaceutickom priemysle.

Back To Top