skip to Main Content
+421 905 403 967 info@idealhouse.sk
METALCLEAN S.r.o.

METALCLEAN s.r.o.

Firma Metalclean s.r.o. úspešne pôsobí v stavebníctve. Vykonáva stavebnú činnosť, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebníctva a strojárstva, konzultačnú a poradenskú činnosť, sprostredkovanie odborného zamestnania.

Back To Top