skip to Main Content
+421 905 403 967 info@idealhouse.sk
GIENGER Spol. S.r.o.

GIENGER spol. s.r.o.

GIENGER spol. s.r.o. je súčasťou silnej európskej obchodnej skupiny GC SKUPINY. Aktivity sú zamerané na veľkoobchodnú činnosť v odbore TZB – kúrenie, sanita, inštalácia, klimatizácia, vetranie, elektro a inžinierske siete. Sme profesionálnym partnerom montážnych firiem odboru TZB a s odborným remeslom tiež skutočne partnersky spolupracujeme. Milióny dodaných a odborne namontovaných výrobkov a spokojnosť konečných spotrebiteľov sú toho svedectvom.

Back To Top