skip to Main Content
+421 905 403 967 info@idealhouse.sk
FULLINDUSTRY S.r.o.

FULLINDUSTRY s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu so špecializovanými pracovnými pozíciami v priemysle a stavebníctve. Poskytujeme detailný servis v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií. Dodávateľom a subdodávateľom pre priemyselné a stavebné projekty dáva možnosť získať vysokokvalifikovanú pracovnú silu podľa potrieb projektu v závislosti na požadovanú špecializáciu.

Back To Top