MIESTO PRE VÁŠ ÚSPEŠNÝ BUSINESS

Ideal house vám ponúka kancelárske a obchodné priestory. Virtuálne sídlo sa nachádza v leviciach.
Ideal house Levice – obchodo administratívna budova.

FULLINDUSTRY s.r.o.

FULLINDUSTRY s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu so špecializovanými pracovnými pozíciami v priemysle a stavebníctve. Poskytujeme detailný servis v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií. Dodávateľom a subdodávateľom pre priemyselné a stavebné projekty dáva možnosť získať vysokokvalifikovanú pracovnú silu podľa potrieb projektu v závislosti na požadovanú špecializáciu.